PLOOMIPUUD

Maailmas on üle 2000 ploomisordi ja meie oleme püüdnud välja valida neist parimad.

Kas tead, et aed-ploomipuu on laukapuu ja haralise ploomipuu ristamisel saadud?